Služby


          OSOBNÁ ANALÝZA

Ide o numerologickú analýzu, resp. numerologický rozbor na základe celého dátumu narodenia s tým, že sa pozerám aj na astrologické a karmalogické prvky, ktoré dopĺňajú numerológiu a vytvárajú celkový pohľad na človeka. 

Na základe toho sa vidí potenciál, dary, schopnosti človeka, pričom si ich nemusí byť vedomý, lebo mohol napr. vyrastať v rodine, kde neboli vytvorené ideálne podmienky na ich rozvoj. Vďaka číslam z dátumu narodenia sa dajú vysvetliť situácie, ktoré sa dejú človeku a nerozumie, prečo sa mu dejú. Je vidieť, či a kde sa akumuluje energia čísiel z dátumu narodenia a aké komplikácie to môže spôsobovať, kde mu naopak energia čísiel chýba a potrebuje si to uvedomiť, aby mohol na sebe popracovať.

V čom je jeho sila a v čom je jeho slabina, čo má riesiť v aktuálne prebiehajúcom roku, aké má karmické úlohy, z čoho sa má poučiť, kam má smerovať jeho život a aké nástroje má k dispozícii, aby naplnil svoju životnú cestu, ktorú si ako duša vybral.

          PARTNERSKÁ, VZŤAHOVÁ ANALÝZA

Ide o porovnanie osobnej numerológie medzi partnermi, priateľmi, či akýchkoľvek vzťahov s cieľom zistiť, aký je súlad medzi nimi a ako ľahko, či zložito funguje vzťah tiež s prihliadnutím na karmalogické a astrologické prvky.

Nie vždy je vzťah ideálny, niekedy môže byť fungovanie v ňom príliš náročné a vyčerpávajúce aj napriek snahe oboch jedincov. Energetické vibrácie čísiel na základe dátumov narodenia môžu byť tak odlišné, že to spôsobuje nedorozumenia, komplikácie, nespokojnosť a chce to veľkú dávku trpezlivosti, kompromisov a najmä komunikácie, na ktorej musia popracovať obaja.

Vďaka číslam viem, akého partnera mám vedľa seba, aká je jeho podstata, ako reaguje, vníma situácie, prečo môže mať pre mňa nepochopiteľné reakcie, či je prispôsobivý alebo si razí svoju cestu, či potrebuje mať viac slobody vo vzťahu, ako mi vyhovuje, či dáva prednosť rodine alebo kariére, či vie hovoriť o tom, čo cíti a prežíva.

Takáto analýza, resp. numerológia akéhokoľvek vzťahu umožňuje vidieť slabiny a silné stránky partnera, priateľa, obchodného partnera, súrodencov, rodiča či dieťaťa a lepšie sa akceptuje fakt, že daný človek je pod nejakým vplyvom energie čísiel.

A keďže čísla majú svoju pozitívnu aj negatívnu energetickú vibráciu, obaja by sa mali snažiť zo seba dostať to najpozitívnejšie, čo sa dá a akceptovať, že bývajú aj "upršané dni", kedy sa môžu prejaviť tie negatívnejšie energetické vibrácie čísiel.

          RODINNÁ ANALÝZA

tu je náhľad na jednotlivých členov rodiny na základe dátumu narodenia, kde je vidieť ich slabé a silné stránky, karmické záťaže, ktoré nám predkovia odovzdali a tiež aké mali medzi sebou vzájomné vzťahy.

Takáto analýza nám poslúži pre vlastné potreby, keď chceme vedieť viac o fungovaní našich rodičov, či prarodičov, pochopiť rodinné vzťahy a ich vplyv na nás, ale aj keď chceme zistiť, z akých podmienok pochádza náš partner, ako fungoval vzťah jeho rodičov, či dostal dostatok lásky, aké vzorce správania tam zažil, pretože chtiac nechtiac si ich mohol preniesť do súčasného vzťahu.

          KONZULTÁCIA

Na základe potrieb a požiadaviek klienta riešime spoločne problém, či nejakú situáciu alebo len aktuálnu ročnú vibráciu, ktorá hovorí o tom, ako ju najlepšie využiť a čo je vhodné riešiť a to môže byť pre každého jedinca niečo iné.


Napíšte mi